Hiện nay, rất nhiều nhà tuyển dụng khát khao tìm kiếm ứng viên digital marketing, đặc biệt nhân viên Facebook marketing với mức lương khá hấp dẫn. Tuy nhiên, nhân sự có hiểu biết và kinh nghiệm về facebook marketing còn hạn chế. Để giúp Bạn có thể đảm nhận công việc của một nhân […]

Read More →