Cá nhân hóa

ChatBiz247_ControlChatBiz247 hỗ trợ hiển thị logo của doanh nghiệp bạn trên cửa sổ chat phía giao diện khách hàng và các nội dung khác liên quan đến bộ nhận dạng thương hiệu của doanh nghiệp bạn.

Với cửa sổ Chat bên hình, ChatBiz247 sẽ giúp bạn thay thế bằng logo của doanh nghiệp bạn, để giúp doanh nghiệp bạn cá nhân hóa cửa sổ Chat, tạo sự riêng biệt cho doanh nghiệp bạn.

ChatBiz247 cũng làm tương tự như vậy đối với cửa sổ Chat xuất hiện ở các góc tương ứng trên website của doanh nghiệp bạn.

ChatBiz247 cam kết sẽ hỗ trợ nhiều nhất có thể để giúp doanh nghiệp bạn tạo sự cá nhân hóa đối với khách hàng trong việc nhận dạng thương hiệu của doanh nghiệp bạn.