Đăng ký dịch vụ chạy quảng cáo Facebook ads

Để đăng ký sử dụng dịch vụ chạy quảng cáo Facebook Ads của ChatBiz247.com Bạn vui lòng điền thông tin đăng ký theo form sau:


Tên của bạn (bắt buộc)

Địa chỉ Email (bắt buộc)

Tên công ty/Cửa hàng(bắt buộc)

Địa chỉ website/fanpage(bắt buộc)

Bạn chọn gói dịch vụ Chạy quảng cáo Facebook nào?(bắt buộc)

Ghi chú

Lợi ích Quý khách nhận được khi sử dụng Dịch vụ Chạy quảng cáo Facebook Ads của ChatBiz247.com


  • Hỗ trợ tạo fanpage miễn phí (nếu khách hàng yêu cầu);
  • Hỗ trợ tạo nội dung quảng cáo miễn phí để áp dụng cho việc Chạy quảng cáo Facebook Ads;
  • Quảng cáo sẽ được chúng tôi điều hướng tới đúng khách hàng mục tiêu – là những khách hàng có nhu cầu, mong muốn sử dụng sản phẩm/dịch vụ của doanh nghiệp bạn;
  • Miễn phí khởi tạo dịch vụ Chạy Quảng cáo Facebook Ads;
  • Định kỳ báo cáo kết quả chạy quảng cáo Facebook Ads;
  • Được tặng 01 tháng sử dụng miễn phí Hộp Chat Trực Tuyến (nếu Quý khách có website);
  • Hỗ trợ trực tuyến 24/7;