Đăng ký gói dịch vụ ChatBiz247 thông dụng

Bạn vui lòng điền thông tin đăng ký theo form sau để nhân viên của ChatBiz247 hỗ trợ bạn kịp thời:


Tên của bạn (bắt buộc)

Địa chỉ Email (bắt buộc)

Điện thoại (bắt buộc):

Bạn chọn gói dịch vụ ChatBiz247 thông dụng nào?

Tên doanh nghiệp của bạn (bắt buộc):

Website mà bạn muốn tích hợp ChatBiz247 vào (bắt buộc):

Ghi chú

Quy trình cài đặt ứng dụng ChatBiz247 vào website của doanh nghiệp bạn sau khi bạn đăng ký thành công


ChatBiz247_EasySetup

 

Kích vào đây để xem bảng báo giá Gói ChatBiz247