Nhiều mẫu cửa sổ chat đẹp

Thư viện Cửa sổ mời Khách hàng Chat

          ChatBiz247 cung cấp cho bạn một thư viện mẫu cửa sổ mời khách hàng chat đẹp, bắt mắt. Bên cạnh đó bạn có thể tự thiết kế mẫu cửa sổ mời khách hàng chat phù hợp với thiết kế website của bạn, giúp website của bạn đẹp và chuyên nghiệp hơn.

ChatBiz247_WindowTemp

          Bên cạnh đó, ChatBiz247 còn cung cấp Banner dạng cửa sổ để nhắc nhở khách hàng chat ngay với bạn khi bạn đang ở trên mạng. ChatBiz247 đưa ra cơ chế phân loại và chào tự động đa ngôn ngữ của ChatBiz247 giúp bạn có thể bắt đầu trò chuyện với khách truy cập ngay khi chưa có nhân viên hỗ trợ. Tăng tương tác trên website, giữ chân khách hàng tiềm năng. Việc sáng tạo và cài đặt những lời chào thân thiện nhất là của bạn, việc mời chat tự động cứ để ChatBiz247 đảm nhiệm.

initiate

Mẫu cửa sổ nhắc nhở khách hàng chat với bạn!

Thư viện Cửa sổ mời Khách hàng Chat