Phương thức & Quy trình thanh toán

Phương thức thanh toán


I. CÁCH 1: CHUYỂN KHOẢN QUA THẺ ATM HOẶC QUA NGÂN HÀNG 

     Bạn chuyển tiền vào tài khoản của hệ thống ChatBiz247.com theo thông tin sau: 

      1. Chủ tài khoản: Nguyễn Thị Sớm

      2. Số tài khoản:   0491.000.008.901 

      3. Ngân hàng:      Vietcombank

          Chi nhánh:      Thăng Long.

Nội dung chuyển khoản ghi:

1. Trường hợp mua phần mềm Facebook Marketing Online

Họ và tên_Số điện thoại_Mua phần mềm FBM

2. Trường hợp mua phần mềm Hộp Chat trực tuyến

Họ và tên_Số điện thoại_Mua phần mềm HCTT

(Sau khi chuyển khoản, bạn cần liên hệ với nhân viên của ChatBiz247.com để chứng thực. Ngay khi tiền về tài khoản của kế toán ChatBiz247.com, nhân viên của ChatBiz247.com sẽ tiến hành các thao tác thiết lập để bạn có thể sử dụng được giải pháp Facebook marketing. Thời gian thiết lập chỉ mất vài phút!)

II. CÁCH 2: THANH TOÁN TRỰC TUYẾN

     Bạn thanh toán qua tài khoản ngân hàng thông qua dịch vụ Internet banking theo thông tin tài khoản được đưa ra ở mục II.

        (Để sử dụng dịch vụ này bạn phải đăng ký dịch vụ thanh toán trực tiếp với ngân hàng)

 

Quy trình thanh toán


ChatBiz247_QuyTrinhThanhToan