Hotline
0945.062.863
Back To Top

Phương thức thanh toán - Chuyển khoản

 Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội

           Số tài khoản: 0.451.001.315.502 
          Chủ tài khoản: Hoàng Quốc Uy 
          Ngân hàng: Vietcombank - Chi nhánh Thành Công

Ngân hàng VietinBank - Chi nhánh Thanh Xuân - Hà Nội

           Số tài khoản: 105.001.446.839 
          Chủ tài khoản: Hoàng Quốc Uy 
          Ngân hàng: VietInBank - Chi nhánh Thanh Xuân

 

Quy trình thanh toán