Thống kê & Báo cáo

ChatBiz247_Stats        ChatBiz247 theo dõi và giám sát hành vi truy cập của khách trên website của doanh nghiệp bạn.

        Từ bảng điểu khiển ChatBiz247 , bạn có thể biết được tất cả những khách hàng đang hoạt động trên website của bạn, và các thông tin của họ như: Đến từ đâu ? Xem những sản phẩm nào? Địa điểm ở khu vực nào…? Từ đó lựa chọn khách hàng tiềm năng nhất để chủ động tư vấn.

        Bên cạnh đó, ChatBiz247 cũng thống kê tốc độ trả lời, tổng lượng chat bỏ lỡ, thời gian làm việc của hỗ trợ viên, số kết nối bị ngắt, các tin nhắn khách hàng gửi khi bạn offline…

Các thông số này giúp bạn cải thiện những chiến lược chăm sóc khách hàng, bán hàng sau này để giúp khách hàng càng thêm trung thành với doanh nghiệp bạn.